قانون کارما چیست؟

کارما یک قانون غیرقابل انکار موجود است. کارما به معنای واقعی کلمه از یک کلمه سانسکریت به معنای بازگشت گرفته شده است. کارما ارتباط بین اعمال و سرنوشت شما را توضیح می دهد.

کارما یا قانون کارما به سادگی «قانون علت و معلول» است. یعنی کسانی که به قانون کارما اعتقاد دارند معتقدند که نتایج اعمال خود را در این دنیا خواهند دید.

به طور کلی در پاسخ به کسانی که می گویند کارما چیست، باید گفت که قانون کارما فرض می کند که اعمال شما آینده شما را تعیین می کند.

شاید شنیده باشید که برخی می گویند: سرنوشت ما این بود که اینگونه زندگی کنیم یا رنج های زیادی بکشیم! اما قانون کارما نظر دیگری دارد: دلیل اینکه سرنوشت شما هرگز از پیش تعیین نشده است این است که شما اراده آزاد دارید. طبق قانون کارما، هر کاری که در این دنیا انجام می دهیم، واکنشی دارد.

به عبارت ساده، وقتی ما کارهای خوب انجام می دهیم، در ازای آن نتایج خوبی خواهیم گرفت. اما وقتی طبق قانون کارما که مانند قانون جذب یک قانون ثابت در جهان است، کارهای بد انجام می دهیم، پیامدهای منفی وارد زندگی شما می شود.

به زبان ساده گفته می شود که از هر دست به اندازه بدهی دریافت می کنید و این جمله ساده بیانگر قانون کارما در جهان است.

قانون کارما چیست؟

قانون کارما یا کلمه کارما به سادگی به این معنی است که شما هر کاری را که در این دنیا انجام دهید دریافت خواهید کرد.

مثلاً اگر در این دنیا به کسی نیکی کنید، طبق قانون کار ما، افراد زیادی به شما نیکی می کنند.

اگر به کسی صدمه بزنید، طبق این قانون، کارما به شما صدمه خواهد زد. اگر کسی را تحقیر کنی، تحقیر می شوی و…

قانون جذب تاکید زیادی بر قانون کارما دارد. و قانون کارما یکی از قوانین و شاخه های قانون جذب است.

کلمه کارما در لغت به معنای بازگشت گرفته شده است. با قانون کارما، شما سرنوشت خود را در اختیار دارید و همانطور که عمل می کنید، سرنوشت شما با کاری که انجام می دهید تعیین می شود.

کسی که به قانون کارما در این دنیا اعتقاد دارد و به قانون کارما اعتقاد دارد، می داند که در این دنیا نتایج اعمال خود را خواهد داد، بنابراین اعمال آنها را کنترل می کند. ق

کارما قانون علت و معلول است. اکثر کتاب های موفقیت بر اساس این قانون هستند.

قانون کارما بیان می کند که آنچه انجام می دهید و انجام می دهید آینده شما را خوب و بد می کند.

بسیاری از مردم معتقدند که سرنوشت ما این بود که رنج های زیادی را تحمل کنیم. اما قانون کارما می گوید که سرنوشت شما از پیش تعیین نشده است.

بر اساس قانون کارما امکان ندارد که آینده شما از قبل برنامه‌ریزی شده باشد.

طبق قانون کارما چنین چیزی منصفانه نیست و زندگی انسان فرصتی است که اگر این قوانین را جدی بگیرید و در زندگی خود به کار بگیرید، زندگی فرصتی بی نظیر برای شما خواهد بود تا به آنچه می خواهید برسید.

قانون کارما چگونه زندگیمان را می سازد؟

همه کسانی که قانون کارما را می پذیرند، معتقدند که با استفاده از این قانون و کار انجام شده، می توانند آینده را تشخیص دهند. این بدان معناست که اگر قانون کارما را یاد بگیرید، می توانید زندگی خود را به عنوان نتیجه کاری که انجام می دهید، خوب یا بد تفسیر کنید و ببینید در آینده چه اتفاقی برای شما خواهد افتاد.

طبق قوانین کارما، همه چیز بر اساس اعمال شما اتفاق می افتد. یعنی وقتی در مشکلات و مشکلات زندگی به دیگران کمک می کنید باعث می شود که دیگران در مشکلات و مشکلات زندگی شما به شما کمک کنند. وقتی به دیگران نیکی می کنید، طبق قانون کارما، دیگران به شما نیکی می کنند.

قانون کارما می گوید افرادی که در زندگی رنج می برند و اتفاقات منفی در زندگی آنها رخ می دهد باعث کارهایی می شود که در گذشته انجام داده اند. نتایج اقدامات گذشته آنها منعکس کننده رویدادها و شرایط فعلی آنها است.

البته قانون جذب هم این قانون را کاملاً تعبیر می کند که وقتی کار خوب انجام می دهید این احساس را به شما می دهد که همین حس خوب باعث می شود به نتایج خوبی برسید.

فلورانس اسکاول شین در کتاب چهار اثر خود درباره قانون کارما می گوید: «قانون کارما مانند قانون بازی بومرنگ است. زمانی که بومرنگ پرتاب می شود و سرانجام به سمت شما باز می گردد.

رابطه قانون جذب و قانون کارما چیست؟

قبل از اینکه شما را با قانون کارما آشنا کنیم بهتر است بدانید قانون جذب چیست، قانون جذب چه می گوید؟ و برای کشف ارتباط بین قانون کارما و قانون جذب.

قانون جذب و قانون کارما قوانین ثابتی در جهان هستند. قانون کارما بخشی از قانون جذب است. اما قانون جذب چیست؟

طبق قانون جذب، وقتی به چیزی فکر می کنید، آن را وارد زندگی شما می کنیم. قانون جذب درست مثل طناب عمل می کند. یعنی با طناب می تونی هر چی تو زندگیت فکر می کنی ببری.

به عبارت دیگر، وقتی به چیزی فکر می کنید، آن را به زندگی خود جذب می کنید.

وقتی به پول، بیکاری و روابط بد نگاه می کنید، فکر می کنید پول، بیکاری و روابط بد را در زندگی خود می بلعید. برعکس، وقتی به یک رابطه خوب نگاه می کنید، یک رابطه خوب را در زندگی خود جذب می کنید. وقتی به پول و ثروت نگاه می کنید، پول و ثروت را جذب می کنید.

قانون جذب و قانون کارما چگونه عمل میکند؟

البته قبل از اینکه به شما بگویم قانون جذب و قانون کارما چگونه کار می کند، بهتر است بگویم که قانون جذب یک قانون ثانویه است و قانون اساسی قانون ارتعاش است. طبق قانون ارتعاش، وقتی روی چیزی که به آن فکر می کنید تمرکز می کنید، ارتعاش آن را به جهان و کیهان می فرستید. و جهان، بسته به ارتعاشی که از ذهن شما دریافت می کند، اراده یا اکراه را وارد زندگی ما می کند.

بر اساس قدرت ذهن می توانید به تمام خواسته ها و آرزوهای خود برسید.

طبق قانون ارتعاش و فیزیک کوانتومی، کل جهان از انرژی تشکیل شده است و انرژی هایی به همین نام توسط یکدیگر جذب می شوند. یعنی افکار و افکار ما قابلیت تبدیل شدن به ماده را دارند و هر چه خوب یا بد فکر کنیم به زودی وارد زندگی شما می شود.

قانون جذب و قانون کارما

وقتی یک رابطه عاشقانه زیبا را تماشا می کنیم، حس خوبی در قلب شما ایجاد می شود. ما یک ارتعاش مثبت به کائنات می فرستیم و طبق قانون جذب عشق، رابطه شما با گذشت زمان بهتر می شود.

وقتی اخبار را می بینیم و احساس بدی می کنیم یا به موسیقی غمگین گوش می دهیم، یک ارتعاش منفی به کائنات می فرستیم و کائنات چیزهای ناخواسته ای را وارد زندگی شما می کند.

پس قبل از اینکه با قانون کارما آشنا شوید و بفهمید قانون کارما چیست، بهتر است قانون جذب را کاملاً درک کنید و با قانون ارتعاش آشنا شوید.

قانون کارما در مورد عشق چه می گوید؟

بیان قانون کارما در عشق یکی از ابهامات کارما است. زیرا قانون جذب عشق می گوید که ذهن شما همیشه در حال ارسال ارتعاشات به کائنات است مگر زمانی که می خوابید، اما طبق قانون کارما هرگز نمی توانید جلوی احساسات خود را بگیرید زیرا زنده بودن یعنی احساس زندگی.

قانون کارما چگونه عمل می کند؟

همانطور که گفتیم قانون کارما بخشی از قانون جذب است. اما قانون کارما چگونه کار می کند؟

وقتی هر اقدامی را انجام می دهید به نتیجه می رسید. طبق قانون ارتعاش همانطور که گفتیم همه چیز از انرژی ساخته شده و انرژی های همان ارتعاش جذب یکدیگر می شوند.

اما باید به شما بگویم که اقداماتی که انجام می دهید نیز لرزش دارند. هر عمل منفی که انجام می دهید یک ارتعاش منفی به جهان هستی می فرستد. هر کاری مثبت انجام دهید، یک ارتعاش مثبت به جهان هستی می فرستید.

وقتی ما کار منفی انجام می دهیم و ارتعاش منفی را به کیهان می فرستیم، جهان این ارتعاش منفی ناخواسته را دریافت می کند و همان ارتعاشی را که از ذهن شما دریافت کرده به زندگی شما وارد می کند.

وقتی کاری مثبت انجام می دهید و یک ارتعاش مثبت به کیهان می فرستید، جهان بر اساس ارتعاشی که دریافت کرده است، چیز مثبتی را وارد زندگی شما می کند.

قانون کارما بر اساس ارتعاشات عمل ما عمل می کند. به این صورت وقتی کاری را انجام می‌دهیم ارتعاشش را به کائنات می فرستیم.

باید منتظر بمانید تا لرزش و هدف مورد نظر را ارسال کنید. به هیچ وجه برای رسیدن به خواسته ها و آرزوهای خود فکر نکنید. چون ذهن شما محدود است و هیچ وقت دستیابی به خواسته ها و آرزوهایتان را درک نمی کند و این باعث می شود که یک ارتعاش منفی به کانال و کائنات بفرستید.

پس باید فردی صبور باشید و مطمئن باشید که به تمام خواسته هایتان می رسید.

4.7/5 - (420 امتیاز)